info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Ծանուցում

հոկտեմբերի 29 2021

«Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ)  «Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում.

1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.

- ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն, Նուբարաշենի 6-րդ փողոց, 1/2 շենք, թիվ 12 հասցեում գտնվող 73,8 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 21430000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Լենինգրադյան փողոց, 50/1 շենք, թիվ 26 հասցեում գտնվող 75 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 32870000  ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան ք., Վ. Անանյան փողոց, թիվ 36/1 հասցեում գտնվող 253.64 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.03989 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13940000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք., 3-րդ միկրոշրջան, 13 շենք, թիվ 176 հասցեում գտնվող 61.89 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 15130000 ՀՀ դրամ:

Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 15.11.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 15.12.2021թ.-ին:

2. Շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերի բաց աճուրդը.

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Մրգաշեն, 11-րդ փողոց, թիվ 3 հասցեում գտնվող 473.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 22.3 ք.մ. մակերեսով արհեստանոց, 44.8 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 45 ք.մ. մակերեսով խոհանոց, 45 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 43.2 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 96.4 ք.մ. /173.2 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0,283 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 36642857 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., Հարավային թաղամաս, Գ. Սարյան փողոց, թիվ 9 հասցեում գտնվող 246.48 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 7.47 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 28 ք.մ. մակերեսով կիսակառույց շինություն և 0.06 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 5892666 ՀՀ դրամ:

Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 15.11.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  15.12.2021թ.-ին:

    Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:

Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական:

     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։

      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:

      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել  www.akson.am կայք: