info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Հայտարարություն

օգոստոսի 21 2020

Ի փոփոխություն «Ժողովուրդ» օրաթերթի 13.08.2020թ. թիվ 129/2170/ համարի 6-րդ էջում տպագրված «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Հրապարակային ծանուցման», տեղեկացնում ենք, որ «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի  կողմից կազմակերպված  «Ամերիաբանկ»  ՓԲԸ- ին սեփականության իրավունքով պատկանող ստորև նշված լոտերի աճուրդի փուլերը իրականացվելու են ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 07.09.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին հոլանդական եղանակով, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին:  

Լոտ 1

- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Հովտաշատ, Բաղրամյան փողոց, 22-րդ փակուղի, թիվ 1  հասցեում գտնվող 74.24 ք.մ. մակերեսով շինություն և 0.5 հա մակերեսով  hողամաս:

- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Հովտաշատ, Բաղրամյան փողոց, 22-րդ փակուղի, թիվ 3  հասցեում գտնվող 1516.72 ք.մ. մակերեսով ջրավազան, 110.66 ք.մ. մակերեսով շինություն և 0.5 հա մակերեսով  hողամաս:

- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Հովտաշատ, Բաղրամյան փողոց, 22-րդ փակուղի, թիվ 5  հասցեում գտնվող 2650.14 ք.մ. մակերեսով ջրավազան և 0.5 հա մակերեսով  hողամաս:

- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Հովտաշատ, Բաղրամյան փողոց, 22-րդ փակուղի, թիվ 7  հասցեում գտնվող 1845.59 ք.մ. մակերեսով ջրավազան, 21.73 ք.մ. մակերեսով ջրավազան, 100.3 ք.մ. մակերեսով շինություն և 0.5 հա մակերեսով  hողամաս:

Լոտ 2 - ՀՀ, ք.Երևան, Ավան, Ծարավ Աղբյուրի փողոց, 55/5 շենք, թիվ 318  հասցեում գտնվող  111.69 ք.մ. մակերեսով տարածք և 1.143359 հա մակերեսով ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող hողամաս (սեփականատիրոջ բաժնեմասը 1.143359 հա մակերեսով հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների նկատմամբ կազմում է 112/36580):

Լոտ 3 - ՀՀ, ք.Երևան, Ավան, Ծարավ Աղբյուրի փողոց, 55/5 շենք, թիվ 318/1  հասցեում գտնվող  99.81 ք.մ. մակերեսով տարածք և 1.143359 հա մակերեսով ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող hողամաս (սեփականատիրոջ բաժնեմասը 1.143359 հա մակերեսով հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների նկատմամբ կազմում է 100/36580):

Լոտ 4 - ՀՀ, ք.Երևան, Ավան, Ծարավ Աղբյուրի փողոց, 55/5 շենք, թիվ 318/2  հասցեում գտնվող  190.91 ք.մ. մակերեսով տարածք և 1.143359 հա մակերեսով ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող hողամաս (սեփականատիրոջ բաժնեմասը 1.143359 հա մակերեսով հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների նկատմամբ կազմում է 191/36580):