info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Ծանուցում

օգոստոսի 12 2021

Ի փոփոխություն «Իրատես» թերթի 11-14.09.2020թ. թիվ 59 (1066) համարի 7-րդ էջում տպագրված «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Հրապարակային ծանուցման», տեղեկացնում ենք, որ «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի  կողմից կազմակերպված  «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող ստորև նշված լոտերի աճուրդային փուլերը շարունակվելու են 16.08.2021թ.-ին, ժ.12:00 դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ.

- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար, Բաղրամյան փողոց, թիվ 2 հասցեում գտնվող 736.7 ք.մ. մակերեսով արտադրամաս, 3301.2 ք.մ. մակերեսով շինություններ և 1.01 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 203100000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան, Գործարանային փողոց, թիվ 17 հասցեում գտնվող 6362.32 ք.մ. մակերեսով ծննդատուն, 382.86 ք.մ. մակերեսով ինֆեկցիոն, 260.7 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 257.46 ք.մ. մակերեսով լվացքատուն, 210 ք.մ. մակերեսով գալվանական և 1.7 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 355950000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Փարաքար, Խորհուրդների փողոց, թիվ 13 հասցեում գտնվող 553.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 4.7 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 6.4 ք.մ. մակերեսով լոգարան, 112 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն և 0.1152 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 123970000 ՀՀ դրամ:

«Հրապարակային ծանուցման» մյուս դրույթները մնում են անփոփոխ: