info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Ծանուցում

հունվարի 22 2019

«Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) օտարման իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը`

- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս, Գ. Արզումանյան փողոց, թիվ 12 հասցեում գտնվող 417.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.06 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 34260000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան, Սարալանջ 2 թաղամաս, 4 փողոց, թիվ 19 հասցեում գտնվող 95,21 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 45,83 ք.մ. մակերեսով տնտեսական շինություն, 1,35 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 1,1 ք.մ. /1,65 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.063935 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 11940000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Սայաթ-Նովայի փողոց, 5 շենք, թիվ 12 հասցեում գտնվող 82.64 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 12200000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ, Ա. Խաչատրյան փողոց, թիվ 13/1 հասցեում գտնվող 79.34 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 58.01 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 65 ք.մ. մակերեսով խորդանոց, 16,49 ք.մ. մակերեսով հավաբուն, 3,4 ք.մ./10,2 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 6,37 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ ծածկ, 3,14 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ պարիսպ և 0.0486 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 11270000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն համայնք, Ա. Տիգրանյան փողոց, 20 շենք, թիվ 73 հասցեում գտնվող 94.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 28120000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Թ. Նազարբեկյան թաղամաս, 5 շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 75.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 20670000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Արամի փողոց նրբանցք, 5ա շենք, թիվ 1/2 հասցեում գտնվող 79 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 55340000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ, Ալեք Մանուկյան փողոց, 8 շենք, թիվ 8 հասցեում գտնվող 39.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 5830000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն, Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, 14 շենք, թիվ 29 հասցեում գտնվող 96 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 25700000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան, Զորավար Անդրանիկի փողոց, 27 շենք, թիվ 34 հասցեում գտնվող 63.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6880000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Ծ. Իսակովի փողոց, 42/4 շենք, թիվ 35 հասցեում գտնվող 83.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 21340000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, Պ. Սևակի 2-րդ փողոց, թիվ 12 հասցեում գտնվող 300 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 30.2 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 24.3 ք.մ. թոնրատուն, 4 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն և 0.092 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 20860000 ՀՀ դրամ:

     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:

     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 07.02.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 14.03.2019թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական:

     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։

      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:

      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am կայքր: