info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

«ԲիԷսԹի» ընկերություն

Բարձրորակ և բազմաբնույթ մասնագետների, արհեստավարժ ու որակավորված աշխատակազմի, ֆինանսատնտեսական ոլորտում տասնամյակներ գործող ղեկավար անձնակազմի միասնական թիմ

Լավագույն առաջարկ

Սեղմ ժամկետներում մատուցվող ծառայություններ

Մենք առաջարկում ենք

լավագույն լուծումներ

Մեր ծառայությունները

Մեկ արհեստավարժ կատարող` բազմաթիվ որակյալ գործառույթներ նվազագույն ծախսով

Գնահատում և գնանշում

Ընկերությունը տրամադրում է գույքի գնանշման, գնահատման ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, կատարում է գույքային իրավունքների, ռիսկերի, բաժնետոմսերի, անշարժ ու շարժական գույքի, այլ ապրանքանյութական և ոչ նյութական արժեքների գնահատում` գործող շուկայական կամ պահանջվող այլ արժեքների տրամադրմամբ:

Սակարկություններ

Ընկերությունը կազմակերպում է հրապարակային սակարկություններ, ինչպես նաև ուղղակի կամ այլ եղանակով վաճառք` ձևավորելով նյութական և ոչ նյութական արժեքների օտարման առավել նպաստավոր առևտրային հարթակ:

Խորհրդատվություն

Ընկերությունը տրամադրում է խորհրդատվություն` ընթացակարգեր և լուծումներ, որոնք կարող են նպաստել պատվիրատուների առավել արդյունավետ գործունեությանը, նվազեցնել ռիսկերը և չեզոքացնել հնարավոր բացասական գործոնների ազդեցությունը:

Ծառայությունների պատշաճ մակարդակ
Սեղմ ժամկետներ
Նվազագույն վարձավճար
Արհեստավարժ թիմ

Մեր մասին

«ԲիԷսԹի» ընկերությունը բարձրորակ և բազմաբնույթ մասնագետների, արհեստավարժ ու որակավորված աշխատակազմի, ֆինանսատնտեսական ոլորտում տասնամյակներ գործող ղեկավար անձնակազմի միասնական թիմ է:

Մենք պատրաստ ենք գործող օրենսդրության շրջանակներում պատշաճ մակարդակով, սեղմ ժամկետներում ու նվազագույն վարձավճարով մատուցել ծառայություններ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, մեր կողմից կատարված աշխատանքների արդյունքների մասով, դրսևորել մասնագիտական պատասխանատվության դիրքորոշում:

Նորություններ

Հրապարակային սակարկություններով վաճառվող գույքեր

11 մայ

Ընկերության կողմից կազմակերպվող աճուրդների մասին

11 մայ

Ընկերության կողմից կազմակերպվող աճուրդների մասին

6 մայ

Ընկերության կողմից կազմակերպվող աճուրդների մասին

5 մայ

Ընկերության կողմից կազմակերպվող աճուրդների մասին

Գործընկերներ

Որակավորված մասնագետների, հմուտ աշխատակազմի և մատուցվող ծառայությունների բարձր որակի շնորհիվ ընկերությունը ձեռք է բերել հավատարիմ գործընկերներ: