info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

«ԲիԷսԹի» ընկերություն

Բարձրորակ և բազմաբնույթ մասնագետների, արհեստավարժ ու որակավորված աշխատակազմի, ֆինանսատնտեսական ոլորտում տասնամյակներ գործող ղեկավար անձնակազմի միասնական թիմ

Լավագույն առաջարկ

Սեղմ ժամկետներում մատուցվող ծառայություններ

Մենք առաջարկում ենք

լավագույն լուծումներ

Մեր ծառայությունները

Մեկ արհեստավարժ կատարող` բազմաթիվ որակյալ գործառույթներ նվազագույն ծախսով

Գնահատում և գնանշում

Ընկերությունը տրամադրում է գույքի գնանշման, գնահատման ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, կատարում է գույքային իրավունքների, ռիսկերի, բաժնետոմսերի, անշարժ ու շարժական գույքի, այլ ապրանքանյութական և ոչ նյութական արժեքների գնահատում` գործող շուկայական կամ պահանջվող այլ արժեքների տրամադրմամբ:

Սակարկություններ

Ընկերությունը կազմակերպում է հրապարակային սակարկություններ, ինչպես նաև ուղղակի կամ այլ եղանակով վաճառք` ձևավորելով նյութական և ոչ նյութական արժեքների օտարման առավել նպաստավոր առևտրային հարթակ:

Խորհրդատվություն

Ընկերությունը տրամադրում է խորհրդատվություն` ընթացակարգեր և լուծումներ, որոնք կարող են նպաստել պատվիրատուների առավել արդյունավետ գործունեությանը, նվազեցնել ռիսկերը և չեզոքացնել հնարավոր բացասական գործոնների ազդեցությունը:

Ծառայությունների պատշաճ մակարդակ
Սեղմ ժամկետներ
Նվազագույն վարձավճար
Արհեստավարժ թիմ

Մեր մասին

«ԲիԷսԹի» ընկերությունը բարձրորակ և բազմաբնույթ մասնագետների, արհեստավարժ ու որակավորված աշխատակազմի, ֆինանսատնտեսական ոլորտում տասնամյակներ գործող ղեկավար անձնակազմի միասնական թիմ է:

Մենք պատրաստ ենք գործող օրենսդրության շրջանակներում պատշաճ մակարդակով, սեղմ ժամկետներում ու նվազագույն վարձավճարով մատուցել ծառայություններ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, մեր կողմից կատարված աշխատանքների արդյունքների մասով, դրսևորել մասնագիտական պատասխանատվության դիրքորոշում:

Նորություններ

Հրապարակային սակարկություններով վաճառվող գույքեր

18 հունվ

Ընկերության կողմից կազմակերպվող աճուրդների մասին

13 հունվ

Ընկերության կողմից կազմակերպվող աճուրդների մասին

13 հունվ

Ընկերության կողմից կազմակերպվող աճուրդների մասին

13 հունվ

Ընկերության կողմից կազմակերպվող աճուրդների մասին

Գործընկերներ

Որակավորված մասնագետների, հմուտ աշխատակազմի և մատուցվող ծառայությունների բարձր որակի շնորհիվ ընկերությունը ձեռք է բերել հավատարիմ գործընկերներ: