info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Գնանշում

Ընկերությունը մատուցում է գույքի գնանշման ծառայություններ՝ տրամադրելով ցանկացած ժամանակահատվածի համար գույքի կողմնորոշիչ արժեքներ: Ի տարբերություն գնահատման գործընթացի՝ գնանշման ընթացքում չի իրականացվում տեղազննում, այլ, հիմք ընդունելով մասնագիտացած հարթակներում նմանատիպ գույքի վաճառքի, առաջարկի կամ պահանջարկի տեղեկատվությունը, հաշվարկվում և տրամադրվում է արժեք, որը կարող լինել ներկայացված նաև գնային սանդղակում, այն է՝ հնարավոր նվազագույն և առավելագույն արժեքներով: Գնանշումը, ինչպես և գնահատումը, գույքի շուկայական արժեքի որոշման արդյունավետ և հավաստի գործընթաց է և ունի լայն կիրառություն ոլորտում: