info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Խորհրդատվություն

Ընկերությունը տրամադրում է խորհրդատվություն` ընթացակարգեր և լուծումներ, որոնք կարող են նպաստել պատվիրատուների առավել արդյունավետ գործունեությանը, նվազեցնել ռիսկերը և չեզոքացնել հնարավոր բացասական գործոնների ազդեցությունը: Ընկերությունը կարևորում է իր գործընկերների ու պատվիրատուների կայուն զարգացումը և տրամադրելով այս ծառայությունը, նպատակ է հետապնդում օժանդակել այդ գործընթացին իր մասնագիտական հմտություններով: