info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Ծանուցում

ապրիլի 12 2022

«Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.

- Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան ք., Կոմիսարների փողոց, 16 հասցեում գտնվող 77.2 ք.մ. բնակելի տուն, 142.1 ք.մ. ավտոտնակ, 54 ք.մ. անասնաշենք, 19.25 ք.մ. անասնաշենք, 15 ք.մ. ցախանոց և 0.1477 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17900000 ՀՀ դրամ:

- ք. Երևան, Ավան, Նարեկացի թաղամաս, 41 շենք, 17 հասցեում գտնվող 81.9 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 35300000 ՀՀ դրամ:

- Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., Միկրոշրջան թաղամաս, 14-րդ փողոց, 13 հասցեում գտնվող 168.02 ք.մ. տաղավար և 0.0114 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 37200000 ՀՀ դրամ:

- ք. Երևան, Նոր-Նորք, Մայակ թաղամաս, 27/4 հասցեում գտնվող 188.9 ք.մ. բնակելի տուն և 0.011184 հա  հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 48150000 ՀՀ դրամ:

- Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Կուրղինյան փողոց, 61 հասցեում գտնվող 323.17 ք.մ. բնակելի տուն, 157.93 ք.մ. բնակելի տուն, 1.32 ք.մ. զուգարան, 0.46 ք.մ. / 1.43 խ.մ./ պարիսպ, 1.51 ք.մ. /3.32 խ.մ./ պարիսպ, 0.6 ք.մ. /1.86 խ.մ./  պարիսպ և 0.044948 հա հողամաս։ Լոտի մեկնարկային գինը` 43140000 ՀՀ դրամ:

- Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան ք., 5-րդ միկրոթաղամաս, 7 շենք, 15 հասցեում գտնվող 69.54 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 11100000 ՀՀ դրամ:

- Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք., Չարենցի փողոց, 2 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 76.2 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 12150000 ՀՀ դրամ:

- ք. Երևան, Աջափնյակ, Սիլիկյան թաղամաս, 4-րդ փողոց, 25/3 հասցեում գտնվող 89.1 ք.մ. բնակելի տուն և 0.020925 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19500000 ՀՀ դրամ:

- ք. Երևան, Շենգավիթ, Ա. Պոպովի փողոց, 76 հասցեում գտնվող 266.2 ք.մ. բնակելի տուն, 21.5 ք.մ. ավտոտնակ, 3.7 ք.մ. հավանոց, 6.4 ք.մ. պահեստ, 0.9 ք.մ. /0.72 խ.մ., 4.5 գծմ/ պարիսպ և 0.039 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 36220000 ՀՀ դրամ:

- Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք., ՈԿՖ բանավան թաղամաս, 9 շենք, 27 հասցեում գտնվող 69.7 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6800000 ՀՀ դրամ:

- Սյունիքի մարզ, համայնք Կապան ք., Լեռնագործների փողոց, 25բ շենք, 29 հասցեում գտնվող 66.7 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 12900000 ՀՀ դրամ:

- ք. Երևան, Շենգավիթ, Հ. Մանանդյան փողոց, 32 շենք, 30 հասցեում գտնվող 54.4 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 22100000 ՀՀ դրամ:

- ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Հ/Ա Բ-2 թաղամաս, 137 շենք, 26 հասցեում գտնվող 100,45 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 36100000 ՀՀ դրամ:

- Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք., Վազգեն Առաջինի փողոց, 38ա շենք, 2 հասցեում գտնվող 70.8 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14600000 ՀՀ դրամ:

- ք. Երևան, Շենգավիթ, Նոր Խարբերդի այգեգործական տարածք, 2-րդ փողոց, 82/26 հասցեում գտնվող 199.93 ք.մ. բնակելի տուն, 47.59 ք.մ. օժանդակ շինություն և 0.05 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 29460000 ՀՀ դրամ:

- Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք., Բաղրամյան փողոց, 76/1 հասցեում գտնվող 259.9 ք.մ. բնակելի տուն և 0.0323 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 31340000 ՀՀ դրամ:

- Արարատի մարզ, համայնք Գեղանիստ, 4-րդ փողոց, 6/2 հասցեում գտնվող 90.7 ք.մ. բնակելի տուն, 9.9 ք.մ. միջանցք, 20.4 ք.մ. ավտոտնակ, 9.2 ք.մ. խոհանոց, 6.5 ք.մ. տնտեսական պահեստ, 14.4 ք.մ. թոնրատուն, 8.6 ք.մ. լողարան, 4.9 ք.մ. թռչնանոց, 1.5 ք.մ. զուգարան, 260.1 ք.մ. ջերմոց և 0.07137 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 24800000 ՀՀ դրամ:

- Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի ք., Զ. Անդրանիկի փողոց, 91 հասցեում գտնվող 76.67 ք.մ. բնակելի տուն և 0.0167 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 6700000 ՀՀ դրամ:

- Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք., Վազգեն Առաջինի փողոց, 5 շենք, 35 հասցեում գտնվող 67.1 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14870000 ՀՀ դրամ:

- Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ ք., Հ. Շիրազի փողոց, 34 հասցեում գտնվող 345.1 ք.մ. բնակելի տուն, 1.8 ք.մ. հնոց, 40.3 ք.մ. շինություն, 23.1 ք.մ. /43.9 խ.մ., 115.4 գծմ/ պարիսպ և 0.1364 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 42930000 ՀՀ դրամ:

- Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք., Դեմիրճյան փողոց, 16/1 հասցեում գտնվող 217.4 ք.մ. բնակելի տուն, 21.4 ք.մ. տնտեսական սենյակ, 18.5 ք.մ. մառան, 3.4 ք.մ. կաթսայատուն, 37.2 ք.մ. պահեստ, 12.5 ք.մ. /25 խ.մ./ պարիսպ և 0.0717 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 36250000 ՀՀ դրամ:

- Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի ք., Էվոյան փողոց, 5 շենք, 25 հասցեում գտնվող 84.4 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10100000 ՀՀ դրամ:

- Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան ք., 2-րդ թաղամաս, 8 շենք, 20 հասցեում գտնվող 39.6 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8750000 ՀՀ դրամ:

- Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ ք., Արցախի փողոց, 8 շենք, 3 հասցեում գտնվող 122.6 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 18100000 ՀՀ դրամ:

- Արագածոտնի մարզ, համայնք Օշական, Մաշտոցի փողոց, 7-րդ փակուղի, 9 հասցեում գտնվող 153.9 ք.մ. բնակելի տուն, 11.5 ք.մ. պահեստ, 3 ք.մ. լոգարան, 4.4 ք.մ. սանհանգույց, 10.7 ք.մ. պահեստ, 4 ք.մ. /8.8 խ.մ. / պարիսպ, 4 ք.մ. ծածկ և 0.147 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 25460000 ՀՀ դրամ:

- Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս ք., Գուսան Աշոտի փողոց, 13 հասցեում գտնվող 164.3 ք.մ. բնակելի տուն, 18.8 ք.մ. /18.8 խ.մ./ պարիսպ և 0.027 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 11040000 ՀՀ դրամ:

- Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Մետաղագործների փողոց, 2-րդ նրբանցք, 44 հասցեում գտնվող 224.1 ք.մ. բնակելի տուն և 0.0697 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17420000 ՀՀ դրամ:

- Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան ք., 1-ին թաղամաս, 1 շենք, 17 հասցեում գտնվող 55.2 ք.մ.  բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8000000 ՀՀ դրամ:

- Արմավիրի մարզ, համայնք Փարաքար, Այգեստան փողոց, 17 հասցեում գտնվող 185.8 ք.մ. բնակելի տուն, 1.1 ք.մ. զուգարան և 0.0395 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 36500000 ՀՀ դրամ:

- Արարատի մարզ, համայնք Արգավանդ, Հրազդանի 2-րդ փողոց, 11 հասցեում գտնվող 181.2 ք.մ. բնակելի տուն, 6.2 ք.մ. լողարան և 0.12 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 39000000 ՀՀ դրամ:

- Արմավիրի մարզ, համայնք Արմավիր ք., Ե. Չարենցի փողոց, 93/1 հասցեում գտնվող 38.7 ք.մ. գեղեցկության սրահ, 0.7 ք.մ. /1.54 խ.մ./ պարիսպ և 0.0076 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 10520000 ՀՀ դրամ:

- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Մ. Խորենացու փողոց, 1գ շենք, 141 հասցեում գտնվող 78.13 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 15500000 ՀՀ դրամ:

- Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս ք., Ա. Բակունցի փողոց, 12 հասցեում գտնվող 240 ք.մ. բնակելի տուն և 0.0892 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19480000 ՀՀ դրամ:

- Սյունիքի մարզ, համայնք Քաջարան ք., Գայի փողոց, 5 շենք, 23 հասցեում գտնվող 40.1 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6100000 ՀՀ դրամ:

- ք. Երևան, Նոր-Նորք, Ֆ. Նանսենի փողոց, 6 շենք,  126 հասցեում գտնվող 62 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 26270000 ՀՀ դրամ:

- Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք., Մուրացանի փողոց, 15 հասցեում գտնվող 120.65 ք.մ. բնակելի տուն, 6.88 ք.մ. անասնաշենք, 11.4 ք.մ. անասնաշենք, 19.24 ք.մ. անասնաշենք, 13.53 ք.մ. անասնաշենք, 4.18 ք.մ. սանհանգույց, 105.71 ք.մ. օժանդակ շինություն, 1.18 ք.մ. /1.3 խ.մ./ պարիսպ, 1.92 ք.մ. /4.03 խ.մ./ պարիսպ, 4.99 ք.մ. /11.48 խ.մ./ պարիսպ և 0.07786 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 24000000 ՀՀ դրամ:

- Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան ք., 1-ին թաղամաս, 8 շենք, 7 հասցեում գտնվող 52.9 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8500000 ՀՀ դրամ:

- Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի ք., Փիրուզյան 7 շենք, 1 հասցեում գտնվող 61.6 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8300000 ՀՀ դրամ:

- Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., Վանատուր թաղամաս, 102 հասցեում գտնվող 79.48 ք.մ. բնակելի տուն, 129 ք.մ. կիսակառույց շինություն և 0.134 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16250000 ՀՀ դրամ:

- Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Երևանյան փողոց, 2-րդ նրբանցք, 28 հասցեում գտնվող 324.13 ք.մ. բնակելի տուն և 0.1 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 21630000 ՀՀ դրամ:

- Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք., 2 միկրոշրջան, 18 շենք, 20 հասցեում գտնվող 74.3 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 17100000 ՀՀ դրամ:

- Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք., Աբովյան փողոց, 7 շենք, 16 հասցեում գտնվող 69.69 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10000000 ՀՀ դրամ:

- ք. Երևան, Էրեբունի, Արցախի փողոց, 10գ շենք, 26 հասցեում գտնվող 81.2 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 30900000 ՀՀ դրամ:

- ք. Երևան, Աջափնյակ, Սիլիկյան 3-րդ փողոց, 18/1 հասցեում գտնվող 167.8 ք.մ. բնակելի տուն, 86.1 ք.մ. օժանդակ շինություն, 7.2 ք.մ. հացատուն, 33.75 ք.մ. ավտոտնակ, 9.25 ք.մ. ցախատուն, 49.9 ք.մ. կիսակառույց, 6.1 ք.մ. հավաբուն, 24.9 ք.մ. անասնաշենք, 2.15 ք.մ. /4.3 խ.մ./ պարիսպ, 38 ք.մ. ինքնակամ շինություն և 0.09189 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 56700000 ՀՀ դրամ:

- Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Ծուլուկիձեի փողոց, 107 հասցեում գտնվող 100.98 ք.մ. բնակելի տուն և 0.025 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 20040000 ՀՀ դրամ:

 

- ք. Երևան, Նոր-Նորք, Մոլդովական փողոց, 44 շենք, 21 հասցեում գտնվող 64.05 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 28130000 ՀՀ դրամ:

- Կոտայքի մարզ, համայնք Ջրվեժ, գյուղ Ձորաղբյուր, Հատիսի փողոց, 4 հասցեում գտնվող 152.6 ք.մ. բնակելի տուն, 3.4 ք.մ. զուգարան, 5.7 ք.մ. ցախանոց, 28.7 ք.մ. անասնաշենք, 23.9 ք.մ. ավտոտնակ, 25.4 ք.մ. խոհանոց, 0.42 ք.մ. /0.88 խ.մ./ պարիսպ, 58.2 ք.մ. ծածկ և 0.11878 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 31500000 ՀՀ դրամ:

- Արարատի մարզ, համայնք Այնթապ, 6-րդ փողոց, 22 հասցեում գտնվող 254.1 ք.մ. բնակելի տուն, 21.9 ք.մ. ավտոտնակ և 0.07 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 33700000 ՀՀ դրամ:

- Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք., ՈԿՖ բանավան թաղամաս, 7 շենք, 18 հասցեում գտնվող 80.9 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8400000 ՀՀ դրամ:

     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:

     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 28.04.2022թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 23.05.2022թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական:

     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։

      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:

      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել  www.akson.am կայքը: