info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Ծանուցում

սեպտեմբերի 20 2019

«ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են հետևյալ լոտերը.

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող՝

- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Կոմիտասի պող., 28ա շենք,  թիվ 47 հասցեում գտնվող 81.5 քմ մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 37900000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Արջուտ հասցեում գտնվող 275.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1016.4 ք.մ. մակերեսով ջերմոց, 17.3 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 572.5 ք.մ. մակերեսով պարիսպ և 0.25 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26000000 ՀՀ դրամ:

Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:

  «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին  սեփականության  իրավունքով պատկանող՝

- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Նոր Խարբերդ, 2-րդ փողոց, 9 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 186.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 3.5 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 11.1  ք.մ. մակերեսով խոհանոց, 12.4 ք.մ. մակերեսով ջրավազան, 196.4 ք.մ. մակերեսով տնտեսական պահեստ և 0.097 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 30700000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Նոր Խարբերդ, Պ.Սևակի 4-րդ փողոց,  թիվ 21 հասցեում գտնվող 245.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 5.14 ք.մ. /8.7 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 20.3 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.06 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 30100000 ՀՀ դրամ:

     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 07.10.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական:

     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am կայք: