info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Ծանուցում

սեպտեմբերի 2 2021

Ի փոփոխություն «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ «Առավոտ» օրաթերթի 16.08.2019թ. թիվ 154/5988/ համարում տպագրված «Հրապարակային ծանուցման» և «Իրատես» թերթի 12-15.06.2020թ. թիվ 42 (1049) համարում տպագրված «Հայտարարության», տեղեկացնում ենք, որ «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի  կողմից կազմակերպված  «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ -ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող ստորև նշված լոտերի աճուրդային փուլերը շարունակվելու են 06.09.2021թ.-ին, ժ.12:00 հոլանդական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ.:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.1642 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 12020000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.3 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 6250000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.3617 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 7450000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.4 հա մակերեսով հողամաս (խոտհարք): Լոտի մեկնարկային գինը` 7780000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.3 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 16380000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 1.1709 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 22910000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.3737 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 7680000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.3203 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 6640000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.3593 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 7400000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 1.3 հա մակերեսով հողամաս (այլ հողատեսք): Լոտի մեկնարկային գինը` 60500000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.2 հա մակերեսով հողամաս (այլ հողատեսք): Լոտի մեկնարկային գինը` 11040000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.6249 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 12450000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.4605 հա մակերեսով հողամաս (հնդավոր): Լոտի մեկնարկային գինը` 24680000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր, Ազատության փող., թիվ 69/1 հասցեում գտնվող 0.015 հա մակերեսով հողամաս (բնակելի կառուցապատման): Լոտի մեկնարկային գինը` 2250000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.5233 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 10580000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր հասցեում գտնվող 0.49 հա մակերեսով հողամաս (վարելահող): Լոտի մեկնարկային գինը` 9930000 ՀՀ դրամ:

«Հրապարակային ծանուցման» մյուս դրույթները մնում են անփոփոխ: