info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Ծանուցում

փետրվարի 27 2023

    Ի փոփոխություն «Ժողովուրդ» օրաթերթի 23.12.2022թ. թիվ 186 (2666) համարի 7-րդ էջում տպագրված «Հրապարակային ծանուցման» և 10.01.2023թ. թիվ 1 (2667) համարի 7-րդ էջում տպագրված «Հրապարակային ծանուցման փոփոխության», տեղեկացնում ենք, որ «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի և «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի կողմից  կազմակերպված  «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին  գրավի իրավունքով պատկանող լոտերի աճուրդային փուլերը շարունակվելու են 27.02.2023թ.-ից և դրանք սակարկվելու են որպես առանձին միավորներ: