info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Ծանուցում

դեկտեմբերի 20 2019

«ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.

- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Ախուրյան, Ջրաշինարարների բանավան 8-րդ փողոց, թիվ 11 հասցեում գտնվող 488.19 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 36.4 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.101 հա մակերեսով  հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 25600000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գերցենի փողոց, 4 նրբանցք, թիվ 8  հասցեում գտնվող 88.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.012211 հա մակերեսով  հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 23900000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան փողոց, թիվ 32/1 հասցեում գտնվող 49.51 ք.մ. մակերեսով հասարակական կառույց և 0.007534 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14300000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ա.Խաչատրյան փողոց, շենք 28, թիվ 10 հասցեում գտնվող 78.02 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9300000 ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գերցենի փողոց, 4 նրբանցք, թիվ 8/1 հասցեում գտնվող 79.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.006246 հա մակերեսով  հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12100000 ՀՀ դրամ:

- Հացաբուլկեղենի արտադրման սարքավորումներ, այդ թվում՝ 1 միավոր խառնիչ Karipar (Հունգարիա), 1 միավոր արտադրական սառնարանային համակարգ (Գերմանիա), 1 միավոր խառնիչ HWJ25 (Չինաստան), 1 միավոր գրտնակ: Լոտի մեկնարկային գինը` 2645000 ՀՀ դրամ:

- Տրանսպորտային միջոց FIAT DOBLO 1.2, թողարկման տարեթիվը՝ 2001թ.: Լոտի մեկնարկային գինը` 1000000 ՀՀ դրամ:

Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:   

     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 08.01.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 01.07.2020թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական:

     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել  www.akson.am կայք: