info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Ծանուցում

մայիսի 18 2023

«Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.

- Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս, Վարդենիս ք․, Խ․ Ստեփանյան փողոց, 13 շենք, 21 հասցեում գտնվող 73,8 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 5400000 ՀՀ դրամ:

- Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ, Արտաշատ ք․, Իսահակյան փողոց, 24 հասցեում գտնվող 280,6 ք.մ. բնակելի տուն, 19,8 ք․մ․ /58,9 խ․մ․/ պարիսպ և 0,101 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 34250000 ՀՀ դրամ։

- Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Գավառ ք․, Մովսիսյան փողոց, 32 հասցեում գտնվող 171,26 ք.մ. բնակելի տուն, 19,12 ք․մ․ ավտոտնակ, 19,84 ք․մ․ սանհանգույց, 6,63 ք․մ․ /13,26 խ․մ․/ պարիսպ և 0,04946 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 7400000 ՀՀ դրամ։

- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր, Վանաձոր ք․, Վ․ Տերյան փողոց, 2 շենք, 23 հասցեում գտնվող 41,21 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8000000 ՀՀ դրամ։

- Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, Եղվարդ ք․, Սպանդարյան փողոց, 21 հասցեում գտնվող 363,7 ք.մ. բնակելի տուն, 11,9 ք․մ․ անասնաշենք, 6,8 ք․մ․ ջրավազան, 35,8 ք․մ․ ջրավազան, 20,7 ք․մ․ ավտոտնակ, 23,7 ք․մ․ արհեստանոց, 14,5 ք․մ․ թոնրատուն, 21,3 ք․մ․ /53,3 խ․մ․/ պարիսպ, 25 ք․մ․ ծածկ, 16 ք․մ․ ծածկ և 0,116 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 48850000 ՀՀ դրամ։

- ք․ Երևան, Աջափնյակ, Էստոնական փողոց, 9/1 հասցեում գտնվող 139,2 ք.մ. տարածք և 0,019029 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 66000000 ՀՀ դրամ։

     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:

     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 05.06.2023թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 05.07.2023թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական:

     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։

      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:

      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտի նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի և Բորսայի հետ: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակցի կողմից լոտի գնի վճարելու կարգը սահմանվում է վաճառողի հետ՝ փոխհամաձայնեցված ժամկետներում։ Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել  www.borsa.am կայքը: